Ochrana osobních údajů

Společnost ČEB Energie s.r.o. se sídlem Komořany č.p. 185, IČ: 05132681, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 93737, provozovatel těchto internetových stránek se při zpracování osobních údajů zákazníků řídí zejména Zákonem o zpracování osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a upravující oblast ochrany osobních údajů. Zpracování provádíme pouze v nezbytném v rozsahu, který odpovídá charakteru poskytovaných služeb i účelu konkrétního zpracování.

Bližší informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím emailu info@cebenergie.cz

Bezpečnost Vašich údajů je naší prioritou a svěřené osobní údaje chráníme před zneužitím. Dodržujeme přísná pravidla, jež určují, který zaměstnanec, či útvar má přístup k Vašim osobním údajům a které osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám s výjimkou případů, kdy máme Váš souhlas nebo nás k tomu opravňuje, resp. zavazuje  legislativa nebo v případě orgánů činných v trestním řízení.

Základní údaje

Identifikační údaje
Mezi základní údaje patří Vaše jméno a příjmení, dále pak zejména fakturační a doručovací adresa, IČO a DIČ (pokud podnikáte). Identifikační údaje jsou nezbytnou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Sběr a použití těchto identifikačních údajů, nám nařizují právní předpisy, jako je například zákon o účetnictví nebo Občanský zákoník.

Kontaktní údaje
Pokud nám sdělíte Vaše kontaktní údaje, jako například telefon nebo email, můžeme Vám poskytnout rozšířené individuální služby podle Vašich preferencí. Bez znalosti kontaktních údajů bychom Vám některé naše služby ani nemohli poskytovat. Mimo jiné Vám umožňujeme pohodlnou elektronickou komunikaci, bonusový program či telefonické objednávky a také proto spravujeme Vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména a hesla, která slouží k bezpečné autentizaci vaší osoby.

Údaje o produktech a službách

Při úhradě Vaší objednávky potřebujeme znát nezbytné údaje o platbě, jako jsou např. uhrazená částka, identifikace plátce prostřednictvím čísla Vašeho účtu nebo symbolů platby.

Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení.

Údaje z naší komunikace a interakce

Díky Vašim názorům a vyjádřením Vašich preferencí můžeme zkvalitňovat naše služby a nabízet Vám takové produkty, které odpovídají Vašim požadavkům. Mezi tyto údaje patří také údaje z používání našich webových stránek, dále pak informace o našem vzájemném kontaktu prostřednictvím telefonu, emailu, on-line chatu, včetně řešení reklamací a servisních požadavků.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje zásadně udržujeme v rámci naší společnosti. Údaje předáváme třetím stranám pouze, pokud nám to povolíte nebo to zakotvuje zákon. Z povahy našeho podnikání jsou Vaše údaje zpracovávány spolupracujícími doručovateli objednaného zboží a dodavateli souvisejících služeb.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy, doplnění, popř. výmaz osobních údajů nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.