Rozvody – výstavba a revize

Realizace rozvodůElektrorozvody jsou nedílnou součástí elektroinstalace. Realizujeme VN i NN rozvody včetně trafostanic, rozvaděčů a domovních či průmyslových zařízení. Součástí rozvodů mohou být i slaboproudé rozvody pro datové sítě a IT instalace, nebo příprava pro anténní rozvody

Kabelové soubory

Firma ČEB Energie s.r.o. zajišťuje kompletní dodávku a montáž kabelů, kabelových souborů VN a NN vedení pro distribuční sítě, venkovní osvětlení i rozvody uvnitř areálů a budov. Realizujeme rozvody do 35 kV. Navrhneme vhodné řešení, vyřídíme veškeré formální náležitosti, zajistíme výstavbu včetně zemních a dokončovacích prací. Provedeme kompletní napěťové zkoušky a revizi VN i NN rozvodů. Výstavbu vedení realizujeme včetně přeložek, spojek i rozvodných skříní. Při pokládce zemního elektrického vedení používáme několikaplášťové kabely u venkovního vedení jsou příhradové i betonové sloupy. Kabelové soubory (spojky a koncovky) používáme  ke spojování a ukončování měděných nebo hliníkových celoplastových kabelů do 1 kV. Celoplastové nebo papírové u kabelů do 6 kV.

Kabelové spojky

Kabelové spojky se sestávají z příslušného počtu teplem smrštitelných žilových trubek. Smrštitelné trubky jsou na vnitřní straně opatřeny teplem tavitelným lepidlem. Při smršťování dochází k roztavení lepidla, které se přilepí na stávající izolace jednotlivých žil a pláště kabelu. Tím se spojka stává vodotěsnou a lze jí použít jak pro aplikace ve vzduchu tak v zemi.

Kabelové koncovky

Kabelové koncovky jsou tvořeny žilovými trubkami, které jsou teplem smrštitelné a rozdělovací hlavou pro příslušný počet žil. Použitím takovéto rozdělovací hlavy dochází k zatěsnění kabelu a tím k uzavření vstupu do kabelu. Koncovky lze tedy používat ve vnitřním i venkovním prostředí.

Fotogalerie našich realizací