Reference

Naše reference

Rekonstrukce trafostanice 630kVA v areálu firmy ZB REAL

Rekonstrukce stávající dvousloupové trafostanice 630kVA v areálu firmy ZB REAL, a.s. ve Slavkově u Brna

Rekonstrukce koupaliště Riviéra – Brno

Rekonstrukce koupaliště Riviéra – Brno, areálové rozvody pro čerpání vody z vrtů a kompletní rozvody pro napájecí místa zásuvkových skříní...

Výstavba nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV 4x 630kVA Janáčkovo divadlo v Brně

Výstavba nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV 4x 630kVA Janáčkovo divadlo v Brně

Výstavba nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV v areálu firmy Linaset a.s., provoz Bruntál, ul. Zahradní

Výstavba nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV v areálu firmy Linaset a.s., provoz Bruntál, ul. Zahradní     

Připojení strojů v nové hale v areálu výrobního závodu S.N.O.P Pohořelice

Přípojení lisů, svářeček a profilační linky z přípojnicového systému CANALIS, montáž podpůrných konstrukcí pro kabelové žlaby ARKIS          

Rekonstrukce VN 22kV, trafostanice 100kVA Povodí Moravy, s.p., VD Hubenov, Jihlava

Výstavba nové odběratelské trafostanice 100kVA ASN HAKR Brno s.r.o., Újezd u Brna

Výstavba nové odběratelské trafostanice 160kVA v areálu firmy ZP Hvězdlice, Chvalkovice, okr. Vyškov

Nová odběratelská TS2 2x 1250kVA v areálu firmy s.n.o.p cz, Pohořelice

 

Elektroinstalace Okresní soud ve Znojmě