Výstavba, elektrorevize a sevis

ČEB Energie s.r.o. je specializovaná energetická firma, která zajišťuje poradenství pro firmy i organizace. Provádíme veškeré práce spojené s rozvodem, odběrem a spotřebou elektřiny. Realizujeme vše od výstavby trafostanic, vedení a rozvaděčů až po kompletní opravy. Děláme servis VN a NN elektrických silnoproudých zařízení (i rozvodů), který zahrnuje výchozí a pravidelné elektrorevize. Po každé provedené elektrorevizi Vám vystavíme revizní zprávu s celkovým posudkem revidovaného elektrického zařízení.

Trafostanice – výstavba a revize

Provádíme výstavbu a pravidelné revize trafostanic. Revize trafostanice je v podstatě kompletní kontrola, která zahrnuje seřízení, přezkoušení, a v případě potřeby také opravu veškerých přístrojů a výměnu vadných částí tak, aby byla trafostanice schopna dalšího spolehlivého provozu. Při revizi trafostanice provádíme proměření statických kondenzátorů, proměření zemního odporu, přezkoušení a nastavení automatického regulátoru kompenzace. Kromě toho také provedeme kontrolu silovým spojů na VN straně.

Elektrorozvaděče – instalace a revize

Vyrábíme a dodáváme rozvaděče. U rozvoden a rozváděčů kontrolujeme při revizi mechanické části včetně dotažení spojů, vyčištění, upevnění uvolněných jističů a spínacích relé. Dále provedeme výměny vadných jističů a doplnění chybějících dílů v rozvodných skříních. Revize zahrnuje také přezkoušení veškeré funkce rozváděčů a proměření izolačního stavu na NN i VN straně.

Hromosvody – revize

Revize hromosvodů je třeba provádět ve lhůtách daných v revizní zprávě, které jsou 2 až 5 let. U revize hromosvodů provádíme jak vizuální prohlídku, tak také zkoušky spojů a úplnosti hromosvodové sestavy. U každého zemniče důkladně proměříme zemní odpor. Pokud je hromosvod poškozen, provedeme jeho opravu.

Elektroinstalace – výstavba a revize

Provádíme výstavbu a revize elektroinstalací na stavbách, v domácnostech či institucích a firmách. Provedeme revize elektrických rozvodů, revize rozvaděčů a jističových skříní. Dále se zabýváme elektrorevizemi objektů ve kterých se nacházejí zařízení VN i NN.

Další elektrikářské služby

  • Během revize dokážeme odstranit většinu závad
  • Pokud si přece jen s něčím v danou chvíli neporadíme, přivezeme příslušné vybavení a vyřešíme závadu později
  • Umíme si poradit se závadami NN i VN elektroinstalací, hromosvodů, rozvodů i dalších elektrozařízení
  • Provádíme připojení dalších elektrických zařízení dle přání zákazníka.

Výstupy z revizí – revizní zpráva

Ke každé provedené elektrorevizi vypracováváme kompletní revizní správu (dokumentaci). Snadno se v ní zorientujete a najdete v ní vše, co potřebujete. Všechny revizní zprávy archivujeme pro další použití. Můžeme tedy materiály dohledat i pokud je ztratíte, nebo k nim nemáte již přístup. Pro naše klienty také hlídáme termíny propadnutí platnosti revizí a v čas vám navrhneme termín pro další pravidelnou revizi.

Reference výstavby, revizí a servisu