Výstavba nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV 4x 630kVA Janáčkovo divadlo v Brně

Výstavba nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV 4x 630kVA Janáčkovo divadlo v Brně