Výstavba nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV v areálu firmy Linaset a.s., provoz Bruntál, ul. Zahradní

Výstavba nové odběratelské trafostanice 22/0,4kV v areálu firmy Linaset a.s., provoz Bruntál, ul. Zahradní